Žárobetony izolační IC

Izolační žárobetony obsahují ve většině případů vysoké podíly hydraulického pojiva-cementu. Nacházejí převážně uplatnění jako druhá-izolační vrstva ve vyzdívce. Pouze hutnější izolační žárobetony s vyšší objemovou hmotností tvoří i pracovní vyzdívky. Zde se svými vlastnostmi blíží běžným RCC žárobetonům.