Žárobetony s chemickou vazbou CBC

Žárobetony s chemickou vazbou jsou směsi, kde se místo hydraulického pojiva používají chemická pojiva., ať už v práškové formě, kdy se žárobetonová směs rozmíchává s vodou, nebo se žárobetony dodávají dvousložkové, tzn. k suché žárobetonové směsi se dodává rozdělávací kapalina (tekuté pojivo). Předností těchto žárobetonových směsí je krátká doba prvního ohřevu. Nevyžadují několikadenní první postupný ohřev jako hydraulicky vázané žárobetony.

katalogový list žárobetony s chemickou vazbou cbc

Bezpečnostní list Prohlášení o shodě

CHEMOBET TOR-600-K

CHEMOBET QS-N

CHEMOBET QS-K

CHEMOBET K

CHEMOBET K-patch

CHEMOBET 1400-UP1 FPP

CHEMOBET TOR-1450-sol

CHEMOBET 1500-sol

CHEMOBET 1500-MR (0-3)

CHEMOBET 1500-MR

CHEMOBET PM (0-3)

CHEMOBET PM (0-6)

CHEMOBET SIL

UNIBET 1300

UNIBET 1400

UNIBET 1450-RA

UNIBET 1500

UNIBET 1550-B

UNIBET 1650-K