ISO 9001:2016

Kvalitu výrobků neustále kontrolujeme a vylepšujeme. Naše produkty vyrábíme ve vlastním moderním specializovaném oddělení pro výzkum a vývoj. Používáme technicky vyspělé vybavení a stroje se schopností předvídání vlastností produktu. Všechny naše výrobky prochází procesem externí certifikace v Technickém a zkušebním ústavu stavebním Praha, s. p., pobočka Plzeň. Po celou dobu platnosti certifikátu je prováděn periodický dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby a kontrola dodržování požadavků u výrobků. Na základě výsledků dohledu vydáváme Prohlášení o shodě dle platné legislativy.

Pro zajištění stálosti a efektivity výrobního procesu jsme v roce 2008 zavedli systém řízení jakosti ISO 9001. Každoročně procházíme recertifikací.

Certifikát ISO: 9001:2016 CZ
Certifikát ISO: 9001:2016 EN