Whistleblowing

Informace pro oznamovatele

Průmyslová keramika spol. s r.o. sděluje, že příslušnou osobou ve smyslu § 10 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v účinném znění (dále jen jako ZOO) je zaměstnanec společnosti Cvilinek Jakub.

e-mail: cvilinek(at)prumker.cz
tel. : +420 516 432 197

Mezi způsoby oznámení dle ZOO patří oznámení:

a)    písemné dopisem na adresu sídla společnosti. Na obálku doporučujeme uvést heslo „Whistleblowing“, aby nedošlo k otevření obálky nepříslušnou osobou;
b)    e-mailem na adresu: oznamovatel(at)prumker.cz;
c)    ústní telefonem na telefonní číslo +420 516 432 197;
d)    osobním pohovorem u příslušné osoby.

 

Mimo využití vnitřního informačního systému společnosti lze postupovat rovněž dle § 7 odst. 1 psím. b) ZOO.

Společnost vylučuje v příjem oznámení od osob mimo osoby uvedené dle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) v režimu ZOO.
Mimo režim zákona společnost přijímá oznámení od všech osob.