Metalurgie_slitin

Aplikace

V aplikacích, kde se pracuje se zvýšenými  a vysokými teplotami, jsou používány žárovzdorné materiály. Naše společnost dodává své výrobky (netvarové žárovzdorné směsi a tvarovky) téměř do všech průmyslových oborů, kde provozují tepelné agregáty, dále pak do domácností užívající různá menší topidla.

Metalurgie_2

Metalurgie

Průmysl železných a neželezných kovů - vyrábíme žárovzdorné hmoty:

  • pro vysoké pece
  • pro ocelárny
  • pro slévárny
  • vysoce odolné hmoty pro speciální účely
  • další hmoty dle individuálních potřeb zákazníka

Katalogy ke stažení: 
Vysoké pece - EN
Metalurgie - EN
Hliník - EN
Tekutá ocel - EN/CZ

Poptávka produktu
Energetika_hořící_peletky.jpeg

Energetika

Zajišťujeme komplexní řešení vyzdívkových materiálů pro topeniště energetických agregátů v široké škále výkonů, vyzdívkové materiály pro spalovny komunálních i průmyslových odpadů a krematoria. Pro všechny tyto agregáty nabízíme také řadu torkretovacích materiálů.

Katalog ke stažení

Poptávka produktu
Silikatovy_Prumysl

Silikátový průmysl

Netvarové žárovzdorné hmoty do cementářských pecí, které jsou vyrobené z materiálů odolných vůči prostředí spalování alternativních paliv. Mezi náš sortiment patří například cihlářské pece, keramické vypalovací pece a cementářské pece.

Katalog ke stažení

Poptávka produktu
Skláři_3

Sklárny

Dodáváme vyzdívkové materiály menších a především pánvových pecí a kompletní sestavy celých pecí ze žárobetonových tvarovek. Nabízíme také široký sortiment drobných pomocných tvarovek a pro sklářské pece také ucelenou řadu žárovzdorných hmot pro opravy za horka i za studena.

Poptávka produktu
AdobeStock_57689600.jpeg

Chemický průmysl

Dodáváme materiály pro vyzdívky celého sortimentu tepelných agregátů v chemickém a petrochemickém průmyslu, především suché žárovzdorné směsi hutné a izolační. Zajistíme široký sortiment hořákových kamenů a žárovzdorných tvarovek podle vašich požadavků.

Poptávka produktu
Kamnari

Kamnáři

Nabízíme široký sortiment výrobků pro výrobce krbových a kamnových vložek – vnitřní vyložení spalovacích komor, materiály pro jejich výrobu, keramické rošty, doplňkové akumulační materiály atd. Vyrábíme celou škálu tmelů, suchých lepících malt a omítek, materiály pro obestavbu teplovzdušných komor a tahové systémy.

Katalog ke stažení

Poptávka produktu