covid19

FIREMNÍ OPATŘENÍ PROTI ŠÍŘENÍ CORONAVIROVÉ EPIDEMIE

Je velmi důležité, abychom v této nelehké době nepanikařili, ale zároveň nic nepodcenili.
Na naší společnosti nám velmi záleží a proto příjímáme různá preventivní opatření, abychom pro Vás mohli dodávat naše výrobky i nadále.

ELIMINACE ŠÍŘENÍ VIROVÉ INFEKCE COVID-19

Věříme, že pokud budeme jako společnost Průmyslová keramika, spol. s r.o. dodržovat přísná pravidla a držet za jeden provaz, jako jeden silný tým, tak můžeme dostatečně šíření viru COVID-19 eliminovat a neohrozit naši výrobu tvarovek a betonů pro Vás, naše zákazníky.
Cedulky a upozornění jsou vyvěšeny na vstupní bráně a také na všech vchodech do budov společnosti.
Dodržujte naše zásady a nařízení, chráníme tím i Vás.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

SOUPIS NAŘÍZENÍ JEDNATELE SPOLEČNOSTI OHLEDNĚ PREVENCE PROTI ŠÍŘENÍ VIRU COVID-19 PLATNÉ OD 16.03.2020

 1. Kolegové, pokud se ráno necítíte dobře, prosím Vás zavolejte svému nadřízenému a zůstaňte raději doma. Buďte tak ohleduplní ke svým kolegům.
 2. Dezinfikujte si ruce. Dezinfekce je umístěna u docházkových hodin a v případě potřeby bude doplněna.
 3. Noste si vlastní příbor a hrníčky v jídelně.
 4. Každý zaměstnanec dostane hygienický balíček v podobě dezinfekčních ubrousků, gelu a vitamínový balíček.
 5. Co nejvíce se snažte omezit kontakt s lidmi. Návštěvy externích pracovníků (např. montérů) pokud nejsou urgentní odložte. Návštěvy obchodních zástupců z jiných firem se snažte řešit pomocí telekonference (skype, videohovor, telefon, sms).
 6. Zákaz služebních cest po ČR i do zahraničí. Při akutních situací pouze po domluvě s nadřízeným.
 7. Provozovatelé služebních automobilů provedou jejich dezinfekci. Ideální neměnit mezi sebou vozidla.
 8. Osoby, které se vrátí ze zahraničních cest, musí zavolat vedení a domluvit se na následujícím postupu. Důrazně nedoporučujeme odjíždět do zahraničí.
 9. Pracovníci THP mohou po domluvě s vedoucím zažádat o Home office.
 10. THP – Z kuchyňky si všichni odneste své soukromé nádobí a uschovejte si je ve svých stolech, skříňkách.
 11. Všichni administrativní pracovníci si uklidí na svém pracovním stole natolik, aby bylo možno provádět co nejlepší úklid a dezinfekci.
 12. Všechny kanceláře budou vybaveny čistícími ubrousky a pokud možno každý den použity k vyčištění klávesnic, myší a mobilních telefonů.
 13. Na toaletách vypnout vysoušeče rukou. Používat pouze jednorázové utěrky.
 14. Šatna muži – police, které nejsou uzavřené vykliďte. Vše bude do odvolání uzavřeno ve skříňkách.
 15. Používat vlastní mýdla, nenechávat je volně ležet.
 16. Použité ručníky na konci směny odnést domů. Nosit si nový.
 17. Proběhne výměna ventilace v umývárně a špinavé šatně.
 18. Pracovní oblečení noste pouze jeden týden.
 19. Zavřít skříňky a vyčistit je.
 20. Uklidit denní místnosti.
 21. EXPEDICE – Při vstupu do budovy - dopravce použit dezinfekci.
 22. Zajistíme informovanost zaměstnanců o aktuálních i nových nařízení týkající se nákazy.
 23. Zákaz kouření ve skupinkách. Možnost pouze jednotlivě.
 24. Z důvodu klesající výroby bude nařízena nucená dovolená.
 25. Pokud možno plaťte jen bezhotovostně.

V Rájci-Jestřebí dne: 14.3.2020

Jednatel společnosti
Jakub Cvilinek

NJ_4_2

VÁŽENÍ DOPRAVCI, VÁŽENÍ DODAVATELÉ, POŠTOVNÍ A BALÍKOVÉ SLUŽBY

Ve snaze maximalizovat ochranu zdraví našich zaměstnanců a zabezpečit nepřerušený chod společnosti, zavádíme následující opatření:

 1. Řidiči, kteří se v předešlém období pohybovali v rizikových oblastech nebo vykazují symptomy nemoci, mají zakázán vstup do areálu společnosti.
 2. Řidiči, kteří vjedou do areálu společnosti, musí mít před výstupem z vozidla zakrytá ústa a nos. Tzn. nasadí si respirátor, roušku nebo si nos a ústa zakryjí šátkem. Ústa a nos musí mít řidiči zakryté po celou dobu pohybu v areálu společnosti.
 3. Řidičům je zakázán vstup do expedice, administrativy a výrobních hal.
 4. Řidičům je povoleno zdržovat se pouze v blízkosti svého vozu nebo ve vozidle. Spolucestujícím je zakázáno vystupovat z vozidla.
 5. Dále je zakázáno užití sociálního zařízení společnosti. Řidiči mohou použít mobilní WC umístěné na vnějším parkovišti před areálem společností.
 6. Řidičům se po ukončení nakládky nařizuje neprodleně vyjet z areálu společnosti.
 7. V případě platby v hotovosti – expedice dá pokyn účetní, ta hotovost vybere u expedice. 

TATO OPATŘENÍ JSOU PLATNÁ OD PONDĚLÍ 16.3.2020 DO ODVOLÁNÍ!

JEJICH NEDODRŽENÍ BUDE DŮVODEM K VYKÁZÁNÍ ŘIDIČE Z AREÁLU SPOLEČNOSTI!

Děkujeme za pochopení a důsledné dodržování opatření.

V Rájci-Jestřebí dne: 14.3.2020

Jednatel společnosti
Cvilinek Jakub

ZÁKAZ VSTUPU NEZAMĚSTNANÝM OSOBÁM

NJ_3_2

BEZ ROUŠKY NEBO RESPIRÁTORU VSTUP ZAKÁZÁN

NJ_5_2

VSTUP DO JÍDELNY V MAXIMÁLNÍM POČTU 10 OSOB

Nejpalčivější místo ve firmě je bezesporu jídelna, kde se schází lidé na oběd. Pro ještě větší ochranu zdraví našich zaměstnanců přistupujeme k omezeni provozu. Do jídelny mohou zaměstnanci pouze v maximálním počtu deseti osob. Máme zasedací pořádek, kde u jednoho stolu smí sedět pouze jedna osoba.
V dalším opatření si musí vzít s sebou vlastní příbor a na nápoje vlastní skleničku.
Po vydání všech obědů naše pracovnice řádně celou jídelnu s výdejnou vydezinfikuje tak, aby nedošlo k šíření bakterií a virů.

V Rájci-Jestřebí dne: 19.3.2020

Jednatel společnosti
Cvilinek Jakub

NJ_6_2
NJ_7_2

SOUPIS NAŘÍZENÍ JEDNATELE SPOLEČNOSTI KE STAŽENÍ