Politika kvality

Průmyslová keramika, spol. s r.o. je společnost, zabývající se výrobou a prodejem žárovzdorných materiálů a dílců z nich vyrobených.
Základním cílem společnosti je dosáhnout toho, aby se společnost stala takovým partnerem, 
u kterého bude vytvořen pocit jistoty jak pro zákazníky a dodavatele, tak i pro pracovníky společnosti.

SYSTÉM ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI.
Základem pro zlepšování společnosti je zavedený systém managementu kvality dle normy.
ČSN EN ISO 9001:2016, který zahrnuje všechny oddělení společnosti. Vedení společnosti neustále zlepšuje personální zabezpečení a zajišťuje finanční zdroje pro zavedení a zlepšování systému kvality.
Vedení společnosti se zavazuje k neustálému zlepšování efektivity systému řízení procesů v oblastech kvality, ekologie, bezpečnosti a hygieny práce.

VZTAH K ZÁKAZNÍKŮM A PARTNERŮM.
Pro rozvoj společnosti je důležité udržení a rozšíření vztahů se zákazníky. Toho dosáhneme porozuměním současných a budoucích potřeb zákazníků. Společnost si stanovila vizi poskytovat svým zákazníkům takové výrobky, které budou zcela splňovat jejich požadavky. Toho chce dosáhnout pomocí co nejčastějších kontaktů se zákazníky, ať už formou prezentací na odborných výstavách a veletrzích, školením zákazníků ve společnosti nebo přímými návštěvami.
Ve vztahu k našim dodavatelům budeme rozvíjet aktivní spolupráci při vyjasňování požadavků na dodávané materiály, výrobky a služby.
Ve vztahu k našim neobchodním partnerům budeme vytvářet a rozvíjet politiku vzájemné oboustranně výhodné spolupráce.

VZTAH K PRACOVNÍKŮM.
Všichni pracovníci společnosti budou plnit požadavky legislativy a správních rozhodnutí ve všech oblastech působení naší společnosti. Náš společný úspěch spočívá ve výkonnosti a iniciativě všech pracovníků, kteří jsou podstatou společnosti. 

Pro realizaci stanovených záměrů bude společnost Průmyslová keramika, spol. s r.o. uskutečňovat hlavní cíle specifikované pro daný kalendářní rok.

  

V Rájci-Jestřebí,  1. 1. 2023

Jakub Cvilinek, jednatel společnosti

verze v pdf ke stažení zde