edit_Prumyslova-keramika-IMG_7619_new

Pomocí 3D tisku vyrábíme dříve nevyrobitelné

Průmyslová keramika: Pomocí 3D tisku vyrábíme dříve nevyrobitelné

Stolní 3D tiskárny Ultimaker zefektivňují výrobu žáruvzdorných dílců

Společnost Průmyslová keramika se zabývá výrobou a prodejem různých typů netvarových žárovzdorných hmot a dílců z nich zhotovených. Založena byla v roce 1991 a od té doby se vypracovala na jednoho z nejvýznamnějších dodavatelů žáruvzdorných materiálů ve střední Evropě. Podnik se 75 zaměstnanci sídlí v městečku Rájec-Jestřebí na jižní Moravě a ročně vyprodukuje přes 9 500 tun směsí a téměř 1 600 tun tvarovek s obratem 220 000 000 korun.

Výroba v Průmyslové keramice umí pružně reagovat na požadavky zákazníka – jak u složení produkovaných směsí (v tuto chvíli je jich v katalogu firmy více než 200), tak i u dílců ze žáruvzdorných materiálů. Vysoce individuální požadavky zákazníků vedou k tomu, že je nutné prakticky ke každé zakázce vyvinout unikátní řešení. Zejména u výroby forem pro jednotlivé dílce se jako ideální ukázala technologie aditivní výroby.

edit_Prumyslova-keramika-IMG_7634_new

Přesná práce na míru

Forma pro výrobu dílců se téměř vždy skládá z vnějšího pláště, který určuje celkový tvar a je typicky ocelový, a jader, jež dále vymezují důležité funkční detaily – drážky, otvory, zvlnění a podobně. Jádra jsou velmi často složitých tvarů, přesto je třeba navrhnout je a vyrobit přesně podle přání zákazníka. Průmyslová keramika jádra dříve nechávala vyrábět frézováním z kovů (kde mnohdy nepostačil ani pětiosý CNC stroj) nebo ze dřeva, při čemž využívala práci truhlářů a modelářů. Jelikož se vždy jednalo o výrobek přesně na míru, narážela firma na vysoké náklady a časovou náročnost.

Během roku 2013 se vedení Průmyslové keramiky začalo zabývat technologií 3D tisku jako prostředku pro zlevnění a zrychlení výroby forem. První 3D tiskárna českého výrobce zamířila do firmy v roce 2014. „Potýkali jsme se však s extrémní nespolehlivostí tiskárny. Úspěšně proběhlo jen zhruba 30 % tisků, zbytek byl odpad. Ani po této zkušenosti jsme však na 3D tisk nezanevřeli, byla to pro nás skvělá škola. Technologie pro nás byla stále vhodná, jen jsme špatně zvolili tiskárnu,“ říká Jakub Cvilinek, jednatel společnosti.

Změnu přinesla koupě tiskárny Ultimaker 3 Extended v roce 2016, kterou Průmyslová keramika zvolila zejména kvůli její spolehlivosti a profesionální kvalitě dvoumateriálového 3D tisku. K ní se v roce 2018 přidal nový model Ultimaker S5, který sdílí kvality modelu 3 Extended, ovšem poskytuje větší tiskový objem a ještě pohodlnější ovládání. Dodavatelem 3D tiskáren, materiálů i služeb je společnost 3Dwiser. „Při pořízení dalšího Ultimakeru jsme neváhali ani chvilku. Kolegové si nový model S5 odváželi jako první přímo ze středoevropského představení v centrále 3Dwiseru,“ doplňuje s úsměvem Jakub Cvilinek.

Průmyslová keramika začala tímto krokem plně využívat 3D tisku k výrobě jader a vložek do forem. Rychle se projevily hlavní přínosy technologie: přesná, rychlá a opakovatelná výroba spojená s téměř úplnou tvůrčí svobodou při návrzích dílů, které jsou navíc zásadně levnější než při výrobě předchozími postupy.

K tisku v Průmyslové keramice zatím využívají výhradně materiál PLA, a to zejména díky snadné práci s ním a také jeho vytavitelnosti – u řady dílců jádra a vložky zůstávají zalité v materiálu. Při následném vypalování při více než 900 °C se PLA z dílce snadno a beze zbytku vytaví. S 3D tiskárnou ve společnosti pracují dva zaměstnanci, kteří se starají o výrobu dílů, jež navrhuje konstrukční oddělení společnosti. K návrhům modelů používají Autodesk Inventor a AutoCAD.

edit_2_Prumyslova-keramika-IMG_7619_new

3D tisk zrychluje a usnadňuje výrobu

„3D tisk s Ultimakerem 3 Extended a S5 nám přinesl zásadní zlevnění a zrychlení výroby a také možnost vyrobit tvary, které byly dříve takřka nevyrobitelné. Postupem času se z něj stala klíčová a těžko nahraditelná součást výroby,“připomíná jednatel společnosti Jakub Cvilinek.

V Průmyslové keramice se 3D tisk jednoznačně osvědčil a znamená velký přínos pro výrobní proces. Největší výhody vedení společnosti spatřuje v následujících oblastech:

Požadované díly se pomocí 3D tisku daří vyrábět zhruba 5× rychleji a 10× levněji než při použití tradičních postupů.
Investice na pořízení 3D tiskárny se na úsporách vrátila v řádu několika měsíců.
Výrazná je i úspora pracovní síly v podobě soustružníka či frézaře.
Značnou výhodou je výroba přímo na místě a přesně na míru a rychlé prototypování.
Provoz tiskáren Ultimaker se ukázal jako naprosto spolehlivý i při pouze základní údržbě. Při práci na jedné ze zakázek pracovala jedna z tiskáren nepřetržitě takřka rok.
Co se týče služeb dodavatele, Průmyslová keramika ve společnosti 3Dwiser našla spolehlivého partnera, u něhož si cení férového a osobního přístupu. Pro případ závady nebo potřeby jiné asistence je pro ni klíčovou výhodou fakt, že 3Dwiser je česká společnost a současně středoevropský distributor s vlastním servisem, může tím pádem pružněji pomoci s řešením nastalých situací. Průmyslová keramika též využívá dalších služeb, jež zahrnují vstupní zaškolení, poradenství a servis.

edit_Prumyslova-keramika-IMG_7683

Srovnání: Jádro formy pro směšovač vzduchu a plynu průmyslového hořáku

Původní způsob výroby:

Extrudovaný polystyren nebo dřevo
Ruční návrh a výroba
Extrémní časová náročnost – asi 30 hodin
Velmi obtížná replikace výrobku
Cena zhruba 20 tisíc korun (v případě dřeva)

Výroba s využitím 3D tisku:

Snadno tisknutelný materiál PLA
Výroba pomocí 3D tiskárny Ultimaker
Časová náročnost pouze zhruba 50% (návrh a výroba)
Opakovatelná a snadno upravitelná výroba
Cena asi 300 korun (na materiálu)

článek na webu 3Dwiser.com      článek na webu Ultimaker.com

celý článek ke stažení v pdf