Europa-Bandiera-Europea

Moderní vybavení laboratoře

Moderní vybavení laboratoří

Moderní vybavení laboratoře

Společnost Průmyslová keramika, spol. s r.o. v rámci projektu Průmyslová keramika - moderní vybavení laboratoře, s registračním číslem CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_297/0019430, který byl podpořen z programu Potenciál - VII. Výzva, pořídila pro výzkum a vývoj následující technologie:
- Zkušební lis na nižší hodnoty pevností v tlaku a v ohybu;
- Laboratorní pec pro výpaly do 1500°C;
- Sušící agregát;
- Kolový mísič;
- Viskozimetr;
- Zvedací stůl;
- Gyroskopický míchač barev;
- 3D Tisk;
- 3D Tisk – velkoformátový; a
- Laboratorní dělo.
Technologie je k dispozici i jiným společnostem pro VaV za standardních komerčních podmínek.